top of page

PRIVACYVERKLARING

Agnes Oriental Dance 

gevestigd aan Snoekenveen 308 in Spijkenisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring kan in de toekomst aangepast worden, wees er zeker van dat je de

laatste versie leest.

Contactgegevens

www.agnesorientaldance.nl

Snoekenveen 308, 3205 CP Spijkenisse

Telefoon: 06 38056505

Agnes van Naamen is te bereiken via agnesorientaldance@gmail.com

 

Agnes Oriental Dance slaat naam, adres, telefoonnummer en mailadres op van haar klanten. Deze gegevens worden op de harde schijf opgeslagen, met niemand gedeeld en blijven in ons bezit zolang nodig is voor de belasting. Tevens verstuurt Agnes Oriental Dance een nieuwsbrief voor geïnteresseerden via

email. Men kan zich te allen tijden afmelden van deze nieuwsbrief.

Agnes Oriental Dance verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van betaling

- Verzenden van een nieuwsbrief

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Agnes Oriental Dance neemt geen geautomatiseerde besluitvorming

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Agnes Oriental Dance verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Agnes Oriental Dance heeft medewerkingsovereenkomsten met bedrijven die jouw gegevens verwerken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Agnes Oriental Dance blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Dit kan je doen door een afspraak te maken met Agnes Oriental Dance.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar agnesorientaldance@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Agnes Oriental Dance zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Agnes Oriental Dance wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Agnes Oriental Dance neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via agnesorientaldance@gmail.com

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Agnes Oriental Dance gebruikt alleen technische en functionele cookies.

En anonieme analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt

opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn

noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

bottom of page